Vandaag las ik een zoveelste artikel, over raad voor de beginnende belegger.
Alweer kwam er iemand een zelfde fout gedichtje afsteken (duidelijk pro-bank industrie), waarbij vooral defensieve posities en een gediversifieërde portfolio werd aangeraden.
Wel, da’s een illusie, in mijn opinie. (en neen, ik ben geen financieel expert, ik ben een stemmetje…


There’s not too much to explain here; when you want to stop WEBrtc and connectionpeer leaking your real IP address through a VPN, you do best to switch to Firefox. 2021 is the year chrome is definitely starting to suck, be warned.

Get Firefox first, then make some small adjustments…


Het blijft malen,
een kind dat nog maar net kon stappen,
met haar zus; op weg
Steppend, lachend, overstekend bij groen licht.
En doodgereden.

Door de immer malende tandwielen van industrie, gemalen.
De shock van een bestuurder, slachtoffer van de Antwerpse preskoker.
Ende den Vlaamschen politicus, die computers en excuses…


(De auteur van dit artikel is voorstander van een wereldwijde bitcoin-standaard en wil met dit artikel mensen informeren over het experiment in El Salvador, aangezien de main stream media dat weigert)

Centraal-Amerika

Het centraal-Amerikaanse land, de Republiek van El Salvador, kondigde vandaag aan om elke burger 30$ in bitcoin te…


weg gaan

Ik wil weg uit deze streek, of land van heidekneuters, pederasten, betweterige ego’s en fake talenten, weg van de parochiale onkunde en de absolute manipulatieve media,weg van de BMW-status-macho’s, de nep gezinnetjes, de pestkopkudde en de primark-nationaliisten, de Balthazar Boma KMO’ers met hun bruine schoenen en hun hunkering…


Meningen zonder nieuws

Deel 2 over de #nieuwsarmoede bij VRT, VTM

Ons nieuws, of wat daar voor doorgaat, bulkt van de opinies, meningen en hersenspinsels, vaak van mensen die zelf gewoon maar een artikeltje lazen, geen expert zijn, of gewoon het Public Relations stukje van een bedrijf herkauwen als papegaaien.

Vaak zijn de artikels en info-stukken in het nieuws zelf, totaal…


Over de teloorgang van onze klimaat- en milieudoelstellingen, en de absolute schandelijke passiviteit van de partij Groen, die dringend stevige concurrentie nodig heeft.

Klimaat en milieu zijn stilaan een bijzaak voor Groen.

Na een zoveelste mededeling over een fait-divers van de partij Groen te zien passeren, denk ik dat voor vele ecologisten en echte groenen de maat intussen vrij vol is.

Klimaat en milieu zijn stilaan een lastig bijproduct geworden van hun politieke imago, iets waar ze af en toe nog wel…


This is part 1

Intro

I’m a bit of an anomaly. The kind of people who brand themselves green, want to be active in the struggle for a better future, but at the same time see the potential for bitcoin.

I’m also a long-time bitcoin enthousiast, ca. juli 2010, I…


Om de toekomstige posts te volgen, kan je best ook op substack even abonneren, op deze manier krijg je de nieuwe posts rechtstreeks in je mailbox of kan je ze nog steeds op de website lezen nadien.

deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store