Meningen zonder nieuws

Deel 2 over de #nieuwsarmoede bij VRT, VTM

Ons nieuws, of wat daar voor doorgaat, bulkt van de opinies, meningen en hersenspinsels, vaak van mensen die zelf gewoon maar een artikeltje lazen, geen expert zijn, of gewoon het Public Relations stukje van een bedrijf herkauwen als papegaaien.

Vaak zijn de artikels en info-stukken in het nieuws zelf, totaal ontoereikend om neutrale informatie te geven over een onderwerp, en wordt nog tijdens de uitleg zelf, een mening er door gehaald van tegenstanders.

Een voorbeeld is de uitleg rond de “hyperloop”, nog tijdens de uitleg die men aan het publiek gaf op VRT nieuws, werd er al een mening tussen…


Over de teloorgang van onze klimaat- en milieudoelstellingen, en de absolute schandelijke passiviteit van de partij Groen, die dringend stevige concurrentie nodig heeft.

(abonneer op deadeyes.substack.com om toekomstige stukken te blijven lezen)

Na een zoveelste mededeling over een fait-divers van de partij Groen te zien passeren, denk ik dat voor vele ecologisten en echte groenen de maat intussen vrij vol is.

Klimaat en milieu zijn stilaan een lastig bijproduct geworden van hun politieke imago, iets waar ze af en toe nog wel een standpunt over innemen, maar verder niet al te erg van wakker liggen zo te zien.
Niet dat een eco-partij geen andere, zelfs zeer verdienstelijke, standpunten kan innemen of uitleggen aan een breed publiek natuurlijk.
Of het nu gaat over Corona maatregelen, begroting…


This is part 1

Intro

I’m a bit of an anomaly. The kind of people who brand themselves green, want to be active in the struggle for a better future, but at the same time see the potential for bitcoin.

I’m also a long-time bitcoin enthousiast, ca. juli 2010, I write long-reads on substack and am not part of a company, lobby-group or political party. So you know.

I might be a rare breed. Most people are programmed, or nudged, to not even consider this as a possibility. Bitcoin equals being a polluter, for them, and people who are concerned…


Om de toekomstige posts te volgen, kan je best ook op substack even abonneren, op deze manier krijg je de nieuwe posts rechtstreeks in je mailbox of kan je ze nog steeds op de website lezen nadien.


Een paar items om algehele desinformatie (en steeds herhaalde leugens) te debunken van de bank-lobby en zelfs van centrale banken zelf(!)

Deze opsomming is een aanvulling op het hele bitcoin-energie debat. Dat ook de jongste dagen weer de kop op stak, met nog steeds dezelfde missconcepties en verkeerder berekeningen die we al sinds 2016 zien.

renewables chart
renewables chart
chart renewables range

Voorwoord:

Voor ik begin wil ik héél duidelijk maken dat ik klimaat acties serieus neem. Ik vlieg zelf nooit, recycle en koop geen overbodige rommel, ik leef minimalistisch. Dat betekent concreet: geen auto, geen overbodige toestellen, geen junk food. Het lijkt een paradox; aan de ene kant tegen vervuiling, pro-klimaatmaatregelen zijn (liefst afgedwongen), en aan de andere kant pro bitcoin zijn. Maar dat is het geenszins.
Niemand…


Zullen we het even hebben over de opgedrongen #itsmeApp ?

Je ziet de app vaker en vaker opduiken in reclames en campagnes. Het wordt verkocht als een must-have, een handige, moderne manier om snel in te loggen en je te identificeren.
Het bestaat al enkele jaren, maar nu opeens, in 2021 wordt er onder druk van één bepaalde bank (KBC) opeens enorm veel rond opgedrongen.

Een paar kanttekeningen zijn nodig (en jammer genoeg zijn er geen journalisten meer in ons land, die hier dieper in graven, vragen over stellen, laat staan deze hele app eens fileren met wat technische mensen…


Momenteel gaat er voor de inwoners van Antwerpen een petitie rond, over de de uitbreiding van monument “Het Steen” in Antwerpen. Vele mensen zijn zich blijkbaar pas vrij laat bewust geworden over het modern uitziende, of inspiratieloos aandoende gebouw, dat aan ‘t Steen werd opgetrokken de jongste maanden.

Nochtans waren de plannen al bekend sinds 2018, onder andere op deze website: https://cruiseshipsinantwerp.be/nl---cruiseterminal%20noorderterras.htm

cruiseship docking in Antwerp
cruiseship docking in Antwerp
Cruise die aanmeert in Antwerpen (foto: Bert76)

Op deze plannen kwam er destijds niet veel reactie. Niet van het bestuur in Antwerpen, niet van de oppositie, maar evenmin van burger organisaties, bewoners, bedrijven of de pers. …


Erfgoedbibliotheek H. Conscience in 2019 , een bron van goede geschiedenis

Geschiedenis gebruiken als basis voor een film of TV-serie is een beproefde tactiek om enige interesse te wekken van het publiek, zeker wanneer er wilde achtervolgingen of random bloot aan te pas komen.

Het gebeurt echter zelden dat een regering hiervoor fondsen vrij maakt (van uw en mijn taxgeld trouwens) en nog meer zeldzaam is het, om als onderwerp van zo’n film iets uit de geschiedenis om te buigen tot platte propaganda en gescheidsvervalsing, gericht op een zeer specifiek publiek.

Het moet waarschijnlijk van de laatste door de Duitsers gecureerde gesproken bioscoop-nieuwsbulletins zijn, uit 1942, dat zulks hier nog gebeurde…


Ik hoorde iemand klagen, na het lezen van een HLN-artikel dat een boel halve informatie gaf over bitcoin. Dezelfde persoon was ook diegene die in 2017 vertelde dat hij dat toch hoog geprijsd vond aan ca. 700$ (het staat vandaag over de 56000).
Daarna begon hij over Tesla te zeuren. Dat het allemaal toch maar “brol” was, en dat er niks beter was dan z’n gifbak waar hij meer rondtuft op kosten van z’n bedrijf (en de belastingbetaler).
Dezelfde persoon is tegen migranten, maar heel erg pro-migranten wanneer ze de vuile jobs komen doen, of hem een goeie deal geven op…

deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store