Vandaag las ik een zoveelste artikel, over raad voor de beginnende belegger.
Alweer kwam er iemand een zelfde fout gedichtje afsteken (duidelijk pro-bank industrie), waarbij vooral defensieve posities en een gediversifieërde portfolio werd aangeraden.
Wel, da’s een illusie, in mijn opinie. (en neen, ik ben geen financieel expert, ik ben een stemmetje op het internet die zich niet opwerpt als journalist om bank-PR te slijten:)
Origineel artikel waar ik op reageer: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/21/voor-het-eerst-je-geld-beleggen-ga-aan-de-slag-met-deze-tips/


There’s not too much to explain here; when you want to stop WEBrtc and connectionpeer leaking your real IP address through a VPN, you do best to switch to Firefox. 2021 is the year chrome is definitely starting to suck, be warned.

Get Firefox first, then make some small adjustments to prevent your real IP leaking through VPNs and such. It’s all about privacy.

I’ll just drop the screenshots here, these were all done in Firefox v 91.0.2. but should stay the same for the foreseeable future.

Guide:

Go to about:config first and click “accept the risk” if you accept…


Het blijft malen,
een kind dat nog maar net kon stappen,
met haar zus; op weg
Steppend, lachend, overstekend bij groen licht.
En doodgereden.

Door de immer malende tandwielen van industrie, gemalen.
De shock van een bestuurder, slachtoffer van de Antwerpse preskoker.
Ende den Vlaamschen politicus, die computers en excuses boven haalt, het eigen hachje redden wil.

Het blijft malen in m’n hoofd.
Twee vrolijke kinderen moeten begraven.
Ik Tram-vierdriet voorbij, zo vaak, zoevend langst de onheilsplek.
Een paar mensen wezen en ik liet een traan.

Er liggen bloemen op de grond, daar waar het altijd groen licht…


(De auteur van dit artikel is voorstander van een wereldwijde bitcoin-standaard en wil met dit artikel mensen informeren over het experiment in El Salvador, aangezien de main stream media dat weigert)

Centraal-Amerika

Het centraal-Amerikaanse land, de Republiek van El Salvador, kondigde vandaag aan om elke burger 30$ in bitcoin te geven, nadat de regering vorige week aankondigde om bitcoin als officiële munt te aanvaarden in het land.
Dit was niet alleen een wereldprimeur, maar tevens ook een rechtstreekse vingerwijzing naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die het land niet uit het slop halen. …


weg gaan

Ik wil weg uit deze streek, of land van heidekneuters, pederasten, betweterige ego’s en fake talenten, weg van de parochiale onkunde en de absolute manipulatieve media,weg van de BMW-status-macho’s, de nep gezinnetjes, de pestkopkudde en de primark-nationaliisten, de Balthazar Boma KMO’ers met hun bruine schoenen en hun hunkering naar erkenning. Weg van de voetbal tirannie of de wieler-fake, van straten vol vlaggezwaaiende losers, de TV-zombies zonder ruggengraat of denkvermogen, weg van de spaarders, bullshit-jobs en nutteloze ambtenaren met een Linkedin-profiel, de bankslaven, de brave spaarders met zen pamper, de naïve kloten die bang zijn van alles en nog…


Meningen zonder nieuws

Deel 2 over de #nieuwsarmoede bij VRT, VTM

Ons nieuws, of wat daar voor doorgaat, bulkt van de opinies, meningen en hersenspinsels, vaak van mensen die zelf gewoon maar een artikeltje lazen, geen expert zijn, of gewoon het Public Relations stukje van een bedrijf herkauwen als papegaaien.

Vaak zijn de artikels en info-stukken in het nieuws zelf, totaal ontoereikend om neutrale informatie te geven over een onderwerp, en wordt nog tijdens de uitleg zelf, een mening er door gehaald van tegenstanders.

Een voorbeeld is de uitleg rond de “hyperloop”, nog tijdens de uitleg die men aan het publiek gaf op VRT nieuws, werd er al een mening tussen…


Over de teloorgang van onze klimaat- en milieudoelstellingen, en de absolute schandelijke passiviteit van de partij Groen, die dringend stevige concurrentie nodig heeft.

Klimaat en milieu zijn stilaan een bijzaak voor Groen.

Na een zoveelste mededeling over een fait-divers van de partij Groen te zien passeren, denk ik dat voor vele ecologisten en echte groenen de maat intussen vrij vol is.

Klimaat en milieu zijn stilaan een lastig bijproduct geworden van hun politieke imago, iets waar ze af en toe nog wel een standpunt over innemen, maar verder niet al te erg van wakker liggen zo te zien.
Niet dat een eco-partij geen andere, zelfs zeer verdienstelijke, standpunten kan innemen of uitleggen aan een breed publiek natuurlijk.
Of het nu gaat over Corona maatregelen, begroting, hoofddoeken, migratie, justitie, overal komt Groen wel haar ding…


This is part 1

Intro

I’m a bit of an anomaly. The kind of people who brand themselves green, want to be active in the struggle for a better future, but at the same time see the potential for bitcoin.

I’m also a long-time bitcoin enthousiast, ca. juli 2010, I write long-reads on substack and am not part of a company, lobby-group or political party. So you know.

I might be a rare breed. Most people are programmed, or nudged, to not even consider this as a possibility. Bitcoin equals being a polluter, for them, and people who are concerned…


Om de toekomstige posts te volgen, kan je best ook op substack even abonneren, op deze manier krijg je de nieuwe posts rechtstreeks in je mailbox of kan je ze nog steeds op de website lezen nadien.

deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store