Elektriciteit en energie-propaganda

Een paar items om algehele desinformatie (en steeds herhaalde leugens) te debunken van de bank-lobby en zelfs van centrale banken zelf(!)

Deze opsomming is een aanvulling op het hele bitcoin-energie debat. Dat ook de jongste dagen weer de kop op stak, met nog steeds dezelfde missconcepties en verkeerder berekeningen die we al sinds 2016 zien.

chart renewables range

Voorwoord:

Voor ik begin wil ik héél duidelijk maken dat ik klimaat acties serieus neem. Ik vlieg zelf nooit, recycle en koop geen overbodige rommel, ik leef minimalistisch. Dat betekent concreet: geen auto, geen overbodige toestellen, geen junk food. Het lijkt een paradox; aan de ene kant tegen vervuiling, pro-klimaatmaatregelen zijn (liefst afgedwongen), en aan de andere kant pro bitcoin zijn. Maar dat is het geenszins.
Niemand is perfect uiteraard, ik leef, ik adem, ik heb een smartphone… dus je kan als mens niet 100% “groen” zijn denk ik. Wat niet betekent dat je met enorme 4x4 wagens moet rondrijden of jezelf schuldig maken aan cruise-reizen of het stemmen op politici die meer plastiekvervuiling subsidiëren (zie: Antwerpen, waar 16 miljoen euro aan mega-vervuilers INEOS werd gegeven).
Ik ben ook te zien op klimaatbetogingen, en steun actief-groenen die echte actie willen voor milieu en klimaat. Ik steun NIET de passief-groenen, (zie: de partij Groen in Vlaanderen) waar het enkel nog draait om hun eigen carrière en public relations.

Ik wil hier zelfs niet de focus leggen op bitcoin op zich, maar ik maar wel de kanttekening, dat bepaalde lobbygroepen dit als een symbool gebruiken meestal met alternatieve motieven. Deze motieven zijn uiteenlopend, zonder er al te ver op in te gaan gaat het meestal op centrale bank coins steunen (vanuit politieke hoek) om controle te houden op hun verspil-systeem, of gewoon corporate blockchain bedrijfjes, die als “experten” worden opgevoerd (zie: Deloitte, AXA, ing, KBC,…) en waar het er op neer komt om hun eigen 100% centralized database-achtig systeem als legitiem te verkopen. Wat ver af staat van een heel ander segment, waar bitcoin een organische gegroeid netwerk is, dat de grillen van haar eigen markt volgt, maar vooral niet gecontroleerd wordt door 1 entiteit.
Wie er aan het woord is, maakt meestal meteen duidelijk wat de extra motieven zijn, wanneer je ze opzoekt online, krijg je al snel foto’s van deze mensen, glunderend op feestjes naast bankiers of politici. Deze mensen staan niet aan uw kant, laat staan dat ze u gratis correcte info komen geven.
De info komt dat meestal RECHT uit een site als “digiconomist”, een site die (volgens hun eigen “about pagina” door A. De Vries werd opgericht met enige doel om propaganda van de Nederlandse Centrale bank te verspreiden (al noemen ze het zelf “
a platform that is dedicated to exposing the unintended consequences of digital trends, typically from an economic perspective” — geen wonder dat het net deze mensen zijn die met licht foute berekeningen en andere zever afkomen.

1) “Boosaardige elektriciteit”

De eerste foute informatie die we meestal op ons bord krijgen over energie/klimaat/milieu is het “alles op één hoop gooien”.
Energieverbruik wordt zonder blozen, synoniem gesteld aan “vervuiling”. En zelfs dan nog, de zelfde kranten die deze denkfout maken (met opzet) gaan paar artikels verder geen enkel probleem maken van bij voorbeeld nieuwe vervuilende fabrieken in een stad. Het ene stroomverbruik is het andere niet. Net zoals het ene gif dat in de lucht werd gespoten door Volkswagen (met hun sjoemelsoftware) “niet erg” was, maar andere uitstoot “wel erg” was.

Luchtvervuiling wordt dus gelijkgesteld aan klimaat-opwarming door broeikasgassen, wordt gelijk gesteld met energie-verbruik.
In dat opzicht zouden deze kranten dus enorm boze artikels moeten schrijven over cruiseschepen, plastiekfabrieken, het hele bank-systeem, google, het hele internet,…
Maar neen.
Men is eigenlijk niet groen, niet met ecologie bezig. Deze kranten blonken uit in het bekritiseren van de klimaatjongeren die tot voor de Corona-crisis wekelijks gingen betogen. Maar doen nu, opeens, en ènkel over bitcoin, alsof ze heiliger zijn dan de paus en mega begaan zijn met ons klimaat.
Dat zijn ze niet.
Bewijzen genoeg: genuanceerde artikels over stroomverbruik zijn er nauwelijks, laat staan over de echte gemeten impact op ons klimaat van bepaalde energiebronnen.
De paar studies die ze toch laten bespreken (zoals die over nucleaire energie de toch aanwezige uitstoot) worden ergens in kleine artikels weggemoffeld, na de stukjes over BV’s en politieke niemendallen die aan een loopwedstrijd meededen.

De bottom line is, in tegenstelling tot wat men beweert in uw krant: elektriciteit op zich, is niet goed of kwaad.
De verschillende gradaties van “nut” die er aan toegekend worden zijn ook zeer subjectief.
Een wasmachine, een groot TV scherm aan de gevel van het DPG-media kantoor, een playstation, een pomp voor een zwembad, netflix-series gapen… ze verbruiken allemaal elektriciteit. Voor iedereen zijn dat andere gradaties van “nut”.
Wie bent u, of wie ben ik, om te zeggen dat het ene minder “nut” heeft qua verbruik dan het andere. Van al deze zaken is waarschijnlijk de wasmachine het meest schadelijke (afvalwater, veel elektriciteitsverbruik komende van 60% ‘vuile’ bronnen)… maar we zien nog geen wereldwijde verontwaardiging over het gebruik van deze toestellen en de enorme schade aan microfibers en microplastics die die ondingen met zich meebrengen. (link)

We zien ook geen krantenkop met: “Wasmachines laten de opwarming van de aarde tot 3°C stijgen tegen 2050!” en dat soort fratsen.

2) Tijdspanne en vooruitgang negeren.

Het tweede dat er steeds wordt verzwegen in de halve-waarheden artikels over energie, is dat onze vooruitgang, zeker sinds de industriële revolutie steeds meer energie vereist.
Logisch ook, wanneer je meer machines, en later computers hebt, dat je meer elektriciteit zal verbruiken. Het “nut” is ook hier zeer subjectief, en een debat daarover wordt nauwelijks gevoerd met feiten of duidelijke doelstellingen.
Het produceren van bv. “kindereitjes” vraagt energie, net als het maken van playstation-toestellen. Dit heeft allemaal impact, en kan allemaal beschouwd worden als onnuttig, of juist nuttig, afhankelijk tegen wie je praat.
Een vierjarig kind zal het produceren van kindereitjes zeer nuttig vinden, een vijftigjarige ecologist, waarschijnlijk niet.

Ik denk dat we vooral moeten kijken naar totale uitstoot, en maatschappelijk nut.
Er zijn waarschijnlijk zeer intelligente mensen die wereldwijd daar goede modellen kunnen rond opstellen, daar ga ik niet verder op in, want gaat m’n petje te boven.
Het uitgangspunt moet denk ik vooral zijn om uitstoot en schadelijke elementen zoveel mogelijk te weren, te voorkomen. Wanneer het niet te voorkomen is, dan nadruk leggen op compenseren, verminderen en recycleren.

Jammer genoeg zijn de eco-politici (die meestal zeer, zeer passief zijn) nooit hier mee bezig. Ze denken wel na over deze thema’s, maar altijd vanuit een “hoe kom ik links over bij m’n kiespubliek” hoek. Nooit vanuit de echte doelen: uitstoot verminderen, en een gezondere wereld nastreven.

Deze site geeft een goed overzicht van meetbare uitstoot per land en vooral: per sector (want landen op zich, zijn net een oorzaak dat er zo weinig gebeurt voor het klimaat, aangezien we nog steeds een lappendeken van politieke invloed sferen zijn, waar meestal niks uit komt, of veel te traag).
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

Die traagheid speelt ons meer parten, dan een 0,04% uitstoot wereldwijd door het bitcoin netwerk. Die traagheid veroorzaakt bij voorbeeld dat ca. 10% van het Amazonewoud gekapt of vernield is de afgelopen 20 jaar.
Lang voor bitcoin bestond, was er al wel een probleem dus :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_rainforest

3) De link tussen Geld en energie wordt genegeerd

Zowat alles dat we kopen of gebruiken, heeft een kost in euro’s in Europa.
Een hamburger bij McDonald’s tot een bokaal bio-passata, het heeft allemaal een kost.
De energie (zowel menselijk, arbeid, onderzoek, productie, distributie…) die gespendeerd werd om dit product tot in uw handen te krijgen als consument, wordt berekend door een vrije markt, of door een semi-vrije markt (ons Europees model kan moeilijke een totaal vrije markt genoemd worden, maar da’s een andere verhaal).

Deze prijzen reflecteren de energie om je hamburger of passata klaar te maken, te verpakken en uiteindelijk te verkopen.
De kost is dus ook een resultaat van de elektriciteit. Daarom is er ooit, rond 1920 het idee gekomen om een energie-munt te maken een energy-dollar. In plaats van BTW, of andere taxen, die dan verrekend worden tot waarde en staats-gecontrolleerde in/uitgaven, zou je dan een munt hebben die de energiekost reflecteerd van je zaken.

Een hamburger zou dan bij voorbeeld 10 “energie-euro” kunnen kosten, terwijl de passata misschien 8 kost.
Het probleem met dit voorgestelde model, was dat het moeilijke fysiek waar te maken was door opslag-capaciteit en transport van deze energie-munten.
Het enorme voordeel zou zijn geweest dat je minder oorlogen zou hebben gehad om olie en andere grondstoffen die energie opwekten. Gezien de uitmeting van waarder eerder in de monetaire keten zou hebben gezeten.
Papiertjes printen, was makkelijker, waarna we ook een meer uitgebouwde centrale bank kregen, en het gekende systeem van de goud-standaard, die daarna ook werd afgevoerd wegens ‘te echt’.

De link tussen geld en gespendeerde energie wordt meestal genegeerd, … omdat je dan tot de kern komt van ons hele systeem; waar de rijken rijker worden op de rug van de lagere klassen, en waar die lagere klassen vooral dom en ‘spaarzaam’ moeten zijn, om te consumeren en zichzelf uit de naad te werken zonder vooruit te komen.
Bijprinten van geld en het “Cantillion effect” spelen hier zwaar mee.

Het Cantillion-effect komt er in heel kort op neer dat de eerste mensen die van inflatie weten (de mensen het dichtst bij de informatie) er het meest voordeel uit halen.
Mobutu kon dit destijds zeer goed uitbuiten, door z’n familie en naaste medewerkers tegen de “huidige” prijzen landerijen en plantages te laten opkopen verder land inwaards, om tegelijk dan geld massaal bij te printen, waarna enkele weken later de prijzen voor alles zich aanpasten, en ze eigenlijk de gronden en bezittingen voor een fractie ‘echte waarde’ hadden opgekocht.
Wanneer een 1 miljoen van een munt u een boerderij koopt + land, en je weet dat men 10 keer de geld supply bij print, dan kost die boerderij daarna veel meer in diezelfde munt. De mensen die hun bezit verkochten aan de oude prijzen, konden dan met die 1 miljoen misschien een geit terugkopen daarna, geen boerderij.

Dit effect gebeurt nu nog steeds, in Europa bij voorbeeld, zijn de mensen die aan de bron zitten, dan ook meestal grootgrondbezitters. Wanneer u een huis verkoopt aan 250.000€, kan u een paar maanden later eenzelfde soort huis in dezelfde buurt niet meer terug kopen voor deze zelfde prijs.
De mensen “in the know” weten dan ook perfect wanneer ze bepaalde bank-producten of fondsen van de hand moeten doen, waarna het plebs en de verliezers achterna hinken, en soms weken later het nieuws krijgen op hun herkauw-TV programma’s met fake beursspecialisten en bank lobby PR mensen.

Info is hier veel waard, en daarom hebben deze mensen uiteraard een hekel aan elk systeem dat inflatie en hun Mobutu-truuks zouden verslaan. Destijds bij goud, heeft men in 1933 ook burgers verboden nog goud aan te kopen. (link)

4) De kern van bitcoin wordt niet uitgelegd

Het punt waarbij bitcoin als een oplossing dient om wereldwijd (!) mensen de kans te geven, zonder toelating te moeten vragen, om waarde op te slaan in digitaal, transporteerbaar, en niet-verslijtbaar formaat! Dit is belangrijk. Belangrijker dan uw Netflix, uw hamburger, uw wasmachine of uw bio-passata. Dit is iets dat de wereld verandert, fundamenteel verandert zelfs. Deze “kost” in energie (proof-of-work) kost elektriciteit, je krijgt er dan ook een bijna pervers perfect systeem voor terug om gespendeerde moeite om te zetten in een universele niet-confisqeerbare, munt!
Tegelijk kunnen we in een modernere wereld zien dat de miners ook de meest efficiënte manieren zoeken om hun operaties te voltooien. De komende maanden gaan we schalen, en veranderen, waardoor de efficiëntie die voorbije jaar 40% is gestegen, ook nog kunnen doortrekken. Wanneer dit alles ook nog eens gaat draaien op hernieuwbare energie-bronnen (geen kolen of diesels) zijn we helemaal op de goede weg. (Nu zit het bitcoin netwerk rond 46% tot 79% (afhankelijk vd bron) wereldwijd qua hernieuwbare energie; ter vergelijking: Nederland en België zitten voor hun industriezones rond 7 à 20% afhankelijk van de bron).

De energie die verbruikt wordt, wordt per geminde block berekend, niet “per transactie” (iets dat kranten met opzet blijven fout voorstellen, om de dramatiek op te voeren, en hun bank-verhaal te laten blijven kloppen). De verloren energie wereldwijd, die toch kan opgevangen worden, wordt ook genegeerd. (over verspilling gesproken)

Her recycleren van goud, het mijnen van cobalt, goud, en andere metalen, wordt genegeerd.
De vervuiling door fast-fashion, massa-toerisme en ontbossing wordt genegeerd, terwijl men wijst naar de 0,04% “vervuiling” van bitcoin.

Dat er “iets” moet gebeuren voor het klimaat en ons welzijn, is duidelijk. Al decennia.
Het is dan ook hemeltergend om te zien dat zelfs mensen die zichzelf “groen” noemen, zonder al te veel onderzoek en nadenken, een aantal targets kiezen om op te blijven schieten, terwijl de wereld verder opbrandt. Bij passief-groenen zie je deze houding wel vaker. De plastiekproductie draait rustig verder, maar intussen zijn ze bezig met of iemand al dan niet z’n klederdracht moet/mag aanpassen aan het loket van het lokale gemeentebestuur, of wijzen ze wenend naar mensen die geld hebben verdient door in 2011 al door te hebben hoe bepaalde zaken gingen evolueren.

Die iets voor het milieu, doe iets voor het klimaat zou ik zeggen.
Wanneer cruiseschepen verboden worden, het Amazone woud beschermd is (overal) en je geen micro-plastic meer in de lucht en zee dumpt, kom dan ook gerust bij bitcoin langst voor een eco-tax. Ik zal hem alvast met plezier betalen, en dan buiten een wandeling doen, wetende dat ik geen gif inadem van fossiele brandstoffen.

Uw bank en uw staat, vervuilen vele malen meer, niet alleen op gebied van milieu, maar ook sociaal, economisch en cultureel.
Intussen is er “iets nieuws” waarbij we eindelijk bevrijd kunnen worden van de oorlogszucht, de moordlust, de vervuiling, de overconsumptie economie die ze hebben opgebouwd de voorbije eeuw, rondom hun corrupt en door en door rot systeem (zie 2009 financiële crisis).
Gaat het allemaal perfect zijn moest bitcoin een standaard worden onderliggend? Neen, mensen zijn niet perfect. Het kan alleen maar helpen om een planeet een beetje meer leefbaar te maken, met een door organische verdeling verspreidde eenheid die uw waarde, uw energie, uw MOEITE bewaard en naar waarde weet te schatten.
Dat op zich alleen al, zou miljoenen, misschien wel een miljard mensen, bevrijden uit de rat-race waar ze in zitten en enkel maar kunnen verliezen.

Bitcoin bevrijdt. Geen wonder dus, dat de cipiers van onze maatschappij er zo tegen vechten.

voornaamste bronnen, buiten deze die vermeld zijn in de tekst :
Dan Held @danheld en https://niccarter.info/topics/
https://medium.com/@nic__carter/its-the-settlement-assurances-stupid-5dcd1c3f4e41

@deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.